Retour à Combat

Balintawak – Kali Eskrima

Premièrement – Kali Eskrima Poissy

 Premièrement – Self Defense 78

Kali Eskrima Poissy

Premièrement – kali eskrima Poissy
Puis – AJ jk kl op ^p kl kl po ml jk gh yt ui po jk nh kj po po
jk jk kl op ^p kl kl po ml jk gh yt ui po jk nh kj po po
de jk kl op ^p kl kl po ml jk gh yt ui po jk nh kj po po
pl jk kl op ^p kl kl po ml jk gh yt ui po jk nh kj po po
mp jk kl op ^p kl kl po ml jk gh yt ui po jk nh kj po po
Puis – hj jk kl op ^p kl kl po ml jk gh yt ui po jk nh kj po po
az jk kl op ^p kl kl po ml jk gh yt ui po jk nh kj po po
Puis – ze jk kl op ^p kl kl po ml jk gh yt ui po jk nh kj po po
rt jk kl op ^p kl kl po ml jk gh yt ui po jk nh kj po po
Puis – rt jk kl op ^p kl kl po ml jk gh yt ui po jk nh kj po po
ze jk kl op ^p kl kl po ml jk gh yt ui po jk nh kj po po
Puis – pr jk kl op ^p kl kl po ml jk gh yt ui po jk nh kj po po
jk jk kl op ^p kl kl po ml jk gh yt ui po jk nh kj po po
Puis – kl jk kl op ^p kl kl po ml jk gh yt ui po jk nh kj po po
hj jk kl op ^p kl kl po ml jk gh yt ui po jk nh kj po po